Kontakt:
alternativmassa@outlook.com

AlterNativMässa

Exercishuset 5-6 september 2020 lördagen kl 10-18 söndagen kl. 10-16

Alternativmässa
Excersishuset, Parkgatan 38, Heden
411 38 Göteborg

alternativmassa@outlook.com

Susanne  079 011 22 02 
Maia         079 011 22 01