Kontakt:
alternativmassa@outlook.com

AlterNativMässa

Exercishuset 8 februari 2020 från kl 10-19

Alternativmässa
Excersishuset, Parkgatan 38, Heden
411 38 Göteborg

alternativmassa@outlook.com

0733448008