´

Alternativmässan
Exercishuset, Parkgatan 35
411 38 Göteborg

OBS! Endast besöksadress.

alternativmassa@outlook.com

@alternativmassan

 079 011 22 10